נוהל בקשת מעבר חבר מקבוצה לקבוצה

 • הנחיות:

  1 . חבר שעמד בתנאי חברותו ומבקש להעביר את יתרת תקופת חברותו לקבוצה אחרת צריך להודיע על עזיבתו לקבוצה בה היה חבר עד כה. החבר חייב למלא ולהגיש טופס זה למשרד הראשי והאחראי על הקבוצה מטעם הארגון. הטופס מופיע בדף הגשת המועמדות באתר.

  2. לאחר קבלת מסמך זה חתום ע"י נציג ממשרדי BNI, על החבר להגיש טופס חתום זה עם "טופס הגשת מועמדות" חדש וכל המסמכים הנלווים לסגן יו"ר הקבוצה אליה הוא מבקש לעבור.

  3. לא ניתן להיות מועמד לקבוצה חדשה כל עוד לא נמסרה הודעה על עזיבה לקבוצה הקודמת.

  4. על החבר שעובר קבוצה חלה חובת תשלום של דמי חבר מלאים לשנה (אלא אם לרשות החבר יתרת חברות של 12 חודשים ומעלה). אין צורך לשלם דמי רישום נוספים.

  5 . כאשר יתקבל החבר לקבוצה החדשה תתווסף לו יתרת חברותו (במידה וקיימת) בנוסף לתקופה של 12 החודשים עבורה שילם.

  6 . התשלום לקבוצה החדשה יתבצע רק לאחר מתן אישור לקבלת החבר, על ידי ועדת חברים.

  7 . יתרת חברותו (במידה וקיימת) תשמר לזכותו עד שנתיים מיום הודעת העזיבה בקבוצה שעזב.

  8 . חבר העובר קבוצה – עובר טקס קבלה בו הוא מתחייב על "קוד האתיקה" אך אינו מקבל ערכה נוספת.

  © כל הזכויות שמורות – הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מופנה לנשים ולגברים כאחד

 • למילוי ע"י המשרד

  למילוי ע"י המשרד
 • יתרת תקופת החברות העומדת לזכותו של החבר (ירשם ע"י המשרד הראשי):

 • שם נציג הארגון
סגירת תפריט